Project nieuws

Project nieuws januari 2019

 • Vrij toegankelijke publicatie beschikbaar: First record on fecundity of an Iguana hybrid and its implications for conservation: evidence for genetic swamping by non-native iguanas. Download HIER

Project nieuws oktober 2018

 • Dankzij het WWF-NL biodiversiteitsfonds hebben wij drie leguanen kunnen voorzien van een zender. Hiermee kunnen we accuraat leguanen op een afstand volgen, en zien hoe de dieren zich gedurende de verschillende seizoenen verplaatsen. Ook hopen we met deze zenders nieuwe nestgebieden te ontdekken. 

Project nieuws July 2018

 • Vrij toegankelijke publicatie beschikbaar: Anthropogenic Mortality in the Critically Endangered Lesser Antillean Iguana (Iguana delicatissima) on St. Eustatius. Download HIER.

Project nieuws Mei 2018

 • 4 Antilliaanse leguanen zijn naar Nederland gevlogen voor een ex-situ conservatie project.

Populatie van I. delicatissima wordt in kaart gebracht januari 2017 - juni 2018.

 • Door middel van het lopen van transecten, die willekeurig zijn verspreid over het eiland van St. Eustatius, wordt er gezocht naar I. delicatissima. Uiteindelijk na vele uren in het veld zoekend naar leguanen zullen we voor het eerst in 13 jaar kunnen zeggen hoeveel er nog rond lopen op St. Eustatius. Studenten Sander van Staa en Sarinda Westerhout van de HAS 's Hertogenbosch werken mee aan dit project. Dit project wordt in samenwerking met St. Eustatius National Parks (STENAPA) uitgevoerd. Het is onderdeel van een groter project in samenwerking met Anguilla en St. Barths.

Project nieuws Maart 2017

 • Namens het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied hebben wij een gids kunnen maken waarmee iedereen kan mee helpen met het in kaart brengen van de herpetofauna op St. Eustatius. 

Download HIER de gids (in het Engels). 

Op zoek naar Hybriden 2016-heden

 • In februari 2016 is een volwassen vrouwelijke groene leguaan op St. Eustatius ontdekt. Een zorgwekkende ontdekking aangezien groene leguanen (Iguana iguana) hybride jongen kunnen krijgen met Iguana delicatissima. Wanneer Hybridisatie eenmaal begint is het lastig om het onder controle te krijgen/houden en zal de I. delicatissima uiteindelijk uitsterven wanneer hier niks tegen wordt gedaan! Sinds de ontdekking van de groene leguaan zijn nog eens 6 hybride leguanen van verschillende leeftijden (wat duidt op meerdere nesten) gevonden tussen juni 2016 en maart 2017. Er wordt hard gewerkt om de hybriden een halt toe te roepen.

Project nieuws januari - juli 2015

 • Inmiddels heeft Janne Brouwers, studente aan de HAS 's Hertogenbosch, haar stage succesvol afgerond. Van februari tot juni heeft ze aan verschillende aspecten van het project gewerkt.

       Download een kopie van het rapport

 • Onderzoek naar de populatie grootte van Statias delicatissima is in volle gang. Van april t/m juni is 60% van het eiland uitgekamd en zijn 212 leguanen waargenomen, waarvan 160 dieren nu individueel herkenbaar zijn en meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek. MSc student Thijs van den Burg (UvA-IBED) wijdt zijn afstudeerproject aan de genetische populatie structuur van Iguana delicatissima op Statia. Tijdens zijn onderzoek heeft hij bloed monsters genomen van de leguanen welke na laboratorium onderzoek ons meer moeten vertellen over de populatie structuur op het eiland. Vragen zoals hybridisatie met de gewone groene leguaan (Iguana iguana), en of de huidige infrastructuur op het eiland al dan niet een barrière vormt voor de populatiedispersie kunnen worden beantwoord met de resultaten van zijn onderzoek. Momenteel worden de monsters geanalyseerd en hopen we tegen het eind van het jaar de eerste resultaten te kunnen presenteren. Bovendien is de doorlopende populatiesensus gestart door leguanen te individualiseren met kraalcodes. Hiermee kan de populatie nauwkeurig worden gemonitord.
 • Om de home-range van de leguanen op Statia in kaart te brengen en te begrijpen hoe zij gebruik maken van hun zeer gevarieerde leefgebied willen we een telemetrie onderzoek uitvoeren. De test fase met een eerste GSM-GPS satellietzender werkte helaas niet. Het bleek dat de aanwezige eiland GSM provider niet ondersteund werd. Momenteel onderzoeken we andere zender opties om dit onderzoek uit te kunnen voeren.
 • Om de afname van de populatie grootte te beperken en te stabiliseren is een headstarting programma mogelijk een uitkomst. Leguaan eieren uit het wild worden verplaatst naar een 'hathery' waar jonge dieren worden groot gebracht totdat ze na enkele maanden groot genoeg zijn om uitgezet te worden. Hierdoor zijn ze minder kwetsbaar waardoor ze een 'voorsprong' krijgen in het leven. De komende maanden werkt Tim van Wagensveld (MSc student Wageningen Universiteit) aan een onderzoek om meer inzicht te krijgen op het nestgedrag van leguanen en eventueel verbeteringen van de nestcondities/vereisten is.

Project nieuws oktober - december 2014

 • We zijn nog lang niet klaar maar we sluiten 2014 succesvol af met grote steun van onze publieke achterban. We hebben ruim 2200 EURO beschikbaar voor het aanleggen van eiafzetplekken en het inperken van directe gevaren voor de Antilliaanse Groene Leguaan. Het komende jaar gaan we hiermee van start.
 • Een grote bedreiging voor I. delicatissima is de gewone groene leguaan (I. iguana). Van groot belang is dat deze leguaan soort geen voet aan wal krijgt op St. Eustatius omdat deze het einde zal betekenen van delicatissima zoals hij al op vele andere eilanden de inheemse soort heeft verdrongen. Ook andere invasieve exoten kunnen problemen veroorzaken voor de inheemse biodiversiteit. Daarom is er nu een draft gemaakt van een Alien Invasieve Soorten boek wat komend jaar zal verschijnen. Dit boekwerk zal door de lokale eiland douane gebruikt worden ter herkenning van niet inheemse soorten en zo de inheemse natuur van St. Eustatius te waarborgen voor volgende generaties.  

Project nieuws augustus - september 2014

 • Stichting RAVON heeft deelgenomen aan een bijeenkomst waar aandacht werd besteed aan situatie van de Inheemse Antilliaanse Leguaan op St. Eustatius. Samen met de deelnemende partijen Stichting Doelgroep Groene Leguanen, Wageningen University, Wereld Natuur FondsIUCN-ISG leden en IUCN-NL werd het 'Conservation Action Plan' besproken. Uiteindelijk is bekeken hoe alle organisaties tot een mogelijke samenwerking kunnen komen om STENAPA en lokale overheid te ondersteunen.
 • Om bewustwording voor de leguaan op St. Eustatius te vergroten heeft STENAPA  flyers rondgedeeld onder de eiland bewoners.

       Download een kopie van de flyer

Project nieuws april - mei 2014

 • Stichting RAVON zet zich in voor de bescherming van de bedreigde Inheemse Antilliaanse Leguaan, Iguana delicatissima. Van deze soort bestaat nog een zeer kleine populatie op het eiland St. Eustatius. Tijdens een kort bezoek aan het eiland, samen met een conferentie en de opening van een nieuw onderzoekscentrum op het eiland, werd contact gelegd met de lokale Nationaal Park organisatie STENAPA. STENAPA zet zich in voor het behoud van natuur op het eiland en voert onderzoek uit naar de bescherming van verschillende bedreigde en beschermende diersoorten op het eiland.
 • STENAPA heeft een enquête onder de eiland bewoners uitgevoerd. Hiermee proberen zij meer te weten te komen over de lokale perceptie van de Inheemse Antilliaanse Leguaan.

       Download een kopie van het rapport