Bescherming

Een kleine populatie van de bedreigde Inheemse Antilliaanse Leguaan heeft een laatste toevluchtsoord gevonden op St. Eustatius. Een soort die voorheen ruim aanwezig was wordt ernstig bedreigd.

Actie

Door samen te werken met lokale beleidsmakers, de eiland bewoners, en verschillende organisaties ontwikkelen we oplossingen om nieuwe, maar duurzame maatregelen te treffen. We zoeken momenteel steun om de volgende acties te kunnen ondernemen:

Waterput trappen

Voor de opslag van water voor huishoudelijk gebruik werden traditioneel waterputten gebruikt. Een waterput die niet goed wordt afgedekt kan een bedreiging vormen voor leguanen. Vooral in het droge seizoen, wanneer zij dorst hebben. Het is bekend dat leguanen in, voornamelijk verlaten, waterputten dreigen te vallen. Vervolgens zijn ze niet meer in staat hieruit te klimmen. Het aanbrengen van 'leguaantrappen' kan dit risico voor de leguaan beperken. Met behulp van een constructie aan de binnenkant van een waterput kan de leguaan weer veilig uit de waterput klimmen. Met uw donatie kunnen 'leguaantrappen' gebouwd en geïnstalleerd worden.


Broedplaatsen

Er is grote behoefte aan extra broedplaatsen voor leguanen. Leguanen vereisen een zandige maar ook kleiachtige ondergrond blootgesteld aan langdurig zonlicht waarin eieren uitgebroed kunnen worden. Geschikte broedplaatsen worden steeds zeldzamer als gevolg van de toenemende ontwikkeling op het eiland. Woningen worden gebouwd op primaire broedgebieden, bieden geen plaats meer voor broedplekken en daarbij komt kijken dat de eigenaren vaak huisdieren aanschaffen wat resulteert in een extra bedreiging voor de leguanen. Uw donatie helpt om nieuwe broedplaatsen aan te leggen.


Leguaan-vriendelijke tuinen

Eilandbewoners zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het programma 'leguaan-vriendelijke tuinen'. Dit programma is bedoeld om het aantal katten en honden terug te dringen, of hun bewegingsvrijheid te verminderen. Samen met het aanbrengen van geschikte tuinomheining, en planten en bomen worden veilige tuinen gebouwd voor leguanen. Uw donatie draagt bij aan de ontwikkeling van leguaan-vriendelijke tuinen.

Cistern
Nest_01
Nest_02
Yard_01
Yard_02