top of page

EX SITU 

CONSERVATIE 

PROGRAMMA

Samen met verschillende top dierentuinen hebben we een ex situ conservatie programma opgezet, zodat we een gezonde populatie achter de hand hebben, mocht het mis gaan in het wild. 

Conservatie 

Aantallen van de ernstig bedreigde Antilliaanse leguaan slinken steeds verder overal binnen hun  verspreidingsgebied. Begin 2016 kwamen de Durrell Wildlife Conservation Trust (Jersey Zoo), Diergaarde Blijdorp (Zoo Rotterdam), St. Eustatius National Parks (STENAPA) en Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) samen om een ex situ (in gevangenschap) conservatie programma voor deze soort op te starten.

Een klein aantal I. delicatissima wordt al bewaard in een aantal EAZA-instellingen (European Association of Zoos and Aquariums). Deze dieren wordt momenteel bijgehouden door middel van een EAZA-stamboek dat wordt beheerd door Matt Goetz (Jersey Zoo) om een ​​duurzame en voldoende robuuste genetische basis te behouden. Het zou sterk profiteren van de genetische input van verschillende niet-verwante leguanen, die in het wild gevangen zouden moeten worden zonder dat dit een nadelig effect zou hebben op wilde sub-populaties.

 

Het belangrijkste doel van deze ex situ populatie is:

  • Het beschermen van een genetisch robuuste populatie in gevangenschap,

  • Het ontwikkelen van expertise op het gebied van het houden van deze leguanen in gevangenschap,

  • kweek om in situ initiatieven te ondersteunen die zijn ontwikkeld in het kader van het actieplan voor soorten,

  • De soort te tonen aan het publiek van de dierentuinen om het bewustzijn te vergroten.

Het is mogelijk dat nakomelingen op een gegeven moment terugkeren naar hun oorspronkelijke verspreidingsgebied als de situatie ter plaatse dit toelaat en passende bioveiligheidsmaatregelen zouden worden getroffen.

 

We hopen dat we in de nabije toekomst ook op Sint-Eustatius een in situ kweekfaciliteit kunnen starten en daarbij de kennis die is opgedaan met het kweekproject in de Europese dierentuinen kunnen inbrengen. Op Sint Eustatius en vele andere eilanden blijft het echter belangrijk dat de biobeveiligingsmaatregelen worden gehandhaafd om de inheemse I. delicatissima te beschermen tegen (verdere) introducties van de gewone groene leguaan ( Iguana iguana ) of hybride leguanen. De aanwezigheid van invasieve leguanen zou in situ kweek inspanningen zinloos maken wanneer hybriden of groene leguanen aanwezig zijn; daarom moeten alle invasieve leguanen worden verwijderd. Dit wordt nog steeds mogelijk geacht op Sint Eustatius, aangezien de hybridisatie nog in een prille fase staat en tot op heden slechts 10 hybriden zijn gevonden op basis van vele zoek uren in het veld naar hybriden.

bottom of page